Arvonmääritykset

Arvonmäärityksessä asiantuntija arvioi yrityksen käypää arvoa analyyttisesti ottaen huomioon useita eri tekijöitä. Näitä ovat mm. toimiala, tulevaisuuden näkymät, kilpailutilanne ja yrityksen toteutunut taloudellinen kehitys. Edelleen ansaintamalli, tulojen rakenne ja skaalautuvuus sekä kustannusrakenne arvioidaan arvonmääritystä laadittaessa.

Pk-yrityksen arvonmääritys kannattaa teettää, kun suunnittelet yrityksen tai sen osakkeiden myyntiä, uusien osakkaiden ottamista (osakkuuksien hinnoittelu), yrityksen tai osakkeiden ostoa, yritysjärjestelyä, tai jos potentiaalinen ostaja on lähestynyt yritystäsi.

Yrityksen arvo perustuu ensijaisesti tulevaisuuden liiketoimintaan, jonka kehitystä arvioidaan arvonmäärityksessä yhdessä tilaajan tai kohdeyrityksen edustajan kanssa ja/tai muun informaation pohjalta nykylähtökohdista käsin. Kyse on niin sanotusta tuottoarvoperusteisesta arvonmäärityksestä.

Arvonmäärityksessä liiketoiminnan arvioidut tulevien vuosien tuotot diskontataan nykyhetkeen eli muunnetaan nykyarvoa vastaavaksi. Tätä varten arvonmäärityksessä arvioidaan yrityskohtaisesti ns. tuottovaatimus, jota käytetään diskonttauskorkona.

Mitä riskisempi tai pienempi yritys on, sitä korkeampaa tuottovaatimusta pääsääntöisesti sovelletaan. Tyypillinen (oman pääoman) tuottovaatimus taloudellisesti terveellä ja toimintansa vakiinnuttaneella pk-yrityksellä vaihtelee välillä 10-15 %/v.

--

Arvonmäärityksen valmistuttua saat n. 10-sivuisen raportin (slidet), jossa on käyty läpi yrityksen perustiedot, asiakasympäristö, tuotteet/palvelut, kilpailutilanne sekä toteutunut taloudellinen kehitys.

Tämän jälkeen on arvioitu tuleva taloudellinen kehitys perusteluineen sekä asetettu tuottovaatimus. Kuvaajan avulla on esitetty yrityksen arvon ajallinen jakautuminen lähivuosille. Yhteenvedossa on analysoitu, kuinka määritetty arvo muuttuu, jos tuottovaatimusta muutetaan +- 2 %-yksikköä suuntaansa, sekä esitetty keskeisiä arvostustason mittareita, mahdollisesti vertailuja verrokkiyrityksiin.

--

Arvonmääritys on myös työkalu tilaajalle arvioida yrityksen arvoa ja arvopotentiaalia itse. Arvonmääritys ei ole suositus kauppahinnasta. Arvonmäärityksessä tai sitä hyödynnettäessä on otettava huomioon myös käyttötarkoitus.

On eri asia, jos avainhenkilö sitoutetaan omistuksen kautta yritykseen, kuin jos yritys ollaan esimerkiksi myymässä isommalle kilpailijalleen, joka saa kaupan myötä mahdollisesti synergiahyötyjä niin kustannuksissa kuin hinnoittelussa.

--

Kysy lisää pk-yrityksen arvonmäärityksestä. Henrillä on kokemusta sekä arvonmäärityksen tutkimus- ja kehitystyöstä yliopisto-opinnoissa ja työelämässä että sadoista pk-yritysten arvonmäärityksistä Balance Consultingissa (nyk. Alma Talent Tietopalvelut), jossa hän työskenteli yritysanalyytikkona 2002-2014. Arvonmääritys ja siihen liittyvät yhteydenotot ovat luottamuksellisia.

Hinnat alk. 1.500 e + alv  --  Innovaatio-startupit ja isommat yritykset alk. 3.000 e + alv

Myös yritysvierailu on mahdollinen.

 

KTM Henri Elo, 0400 468 174

Sarimedia Oy, Tuusula